01 01 01

Porofiltr - porolitové filtrační vložky

Filtrační vložky jsou tvořeny procesem teplotní úpravy granulí křemíku. Pórovitost materiálu filtru je závislá na velikosti použitého zrna, které určuje množství volného toku mezi jednotlivými zrny.

Porolitová filtrační vložka obsahuje zrna oxidu křemičitého o velikosti 100 až 1 um. Použití menších částic oxidu křemičitého může zastavit i ty nejmenší částečky, a tak odstraňuje nečistoty 0,1 um, a to i bakterie z filtrované kapaliny nebo plynu.

Specifika

  • Jedná se o čistě přírodní prvek, tedy likvidace filtračních vložek je plně ekologická
  • Jako základní prvek z křemene může Porofiltr pracovat při vysokých teplotách až do 500 °C. Tepelná roztažnost u tohoto materiálu je minimální a tedy nezpůsobuje nárůst na velikosti.
  • Nabízí velké možnosti v tvarovém přizpůsobení. Základní vložky ve tvaru pouzder, svíček, válců, válců s přírubou, ale také disky a deskové filtrové vložky. Ostatní tvary jsou k dispozici na vyžádání.
  • Velmi vysoká odolnost proti většině agresivních chemikálií. (Kromě vlivu látek fluorovodíku.)

Příklady použití

  • Filtrace potravinářských tekutin - filtrace pitné vody, minerálních vod, mléka a mnoho druhů nápojů
  • Filtrace kapalin v chemickém průmyslu - filtrace kyselých a alkalických kapalin, filtrace destilátů, filtrace v chemickém, rafinérském a petrochemickém oboru
  • Filtrace vzduchu při provzdušňování kapaliny.
  • Filtrace plynů.Kontaktujte nás

POROFILTR s.r.o.
Rudolfov - Jivno 58
PSČ 373 71

Jednatel: Miroslav Čermák
Gsm: +420 776 250 888
Fax:   +420 387 250 689
e-mail: cermak@porofiltr.cz
http://www.porofiltr.cz

Gsm: +420 776 250 888
Fax:  +420 387 250 689
e-mail: cermak@porofiltr.cz

POROFILTR s.r.o.
Jivno 58 - Rudolfov
PSČ 373 71